FØRSTE VERDENSKRIG - EN SOLDATS DØD


FØRSTE VERDENSKRIG - EN SOLDATS DØD

Slagmarkerne ved Ypres, landsbyen Zillebeke og de militære skyttegravsområder ved bakkerne Mount Sorrel og Hill 60.

Historien og fortællingen om hvad turen til Hebriderne i Skotland i 2002 kom til at betyde for min tur i maj/juni 2013. På turen i 2002 besøgte jeg en ensom ældgammel kirkegård på det yderste vestlige hjørne af øen North Uist. 

Her så jeg en familiegravsten, som også bar navnet på en ung mand fra øen, som faldt den 3. juni 1916 ved Ypres i Belgien under  Første Verdenskrig. Hans navn var Ewen Nicholson. 

På familiegravstenen stod der: 

Our Brother 
Cpl. Ewen Nicholson
1st. Canadian Con. Machine Gun Sec. 
Killed in action at Ypres
3rd of June 1916, aged 24 years.

Stedet på denne kirkegård, som lå i klitterne ved standen ud til Atlanterhavet og omstændighederne ved netop denne faldne soldat blandt 9.000.000 andre faldne soldater i I. Verdenskrig, tog mig om hjertet - berørte mig dybt.

Han var i den canadiske hærs ekspeditionskorps efter at være udvandret til Canada i en ung alder - noget som mange unge gjorde fra Hebriderne og det øvrige Skotland og Irland, da beskæftigelse og livet ikke var særligt godt i landene - hårdt slid og fattigdom var de flestes lod på den tid.

Nu stod hans navn og minde på gravstenen - her hvor han blev født og havde sin barndom - ved havet med udsigt over Atlanten og hvor netop Canada er næste land bag havets horisont.

I 2009 satte jeg mig for at finde ud af hans skæbne og historien bag og anbringe denne fortælling på min hjemmeside - det er lykkedes til dels.

Mit ønske har hele tiden siden 2002 været, at tage ned til hans rigtige gravsted på den britiske krigs kirkegård ved Ypres/Zillebeke og ad den vej finde ud af mere om hans skæbne og historien omkring denne frygtelige verdenskrig.

Det lykkedes mig at fortage rejsen i maj/juni 2013. Her besøgte jeg hans gravsted og satte et memorial-cross ved gravstenen og medbragte information og foto af familiegravstenen fra North Uist, som jeg anbragte i kirkegårdens registrerings-boks. 

Ligeledes har jeg berettet om historien og sendt mine fotos til de britiske og canadiske gravsteds- organisationer. De har i dag lagt mine fotos ud på deres web-portaler sammen med de officielle oplysninger om Ewen Nicholson´s skæbne og død i juni 1916.

Her kan du se et link til den canadiske web sider:

Veterans Affairs Canada:

http://www.veterans.gc.ca/eng/  

The Canadian Virtual War Memorial:


som omfatter grav-memorials på næsten alle faldne canadiske soldater i bl.a. de 2 store verdenskrige.

Soldaten Ewen Nicholson var jo skotte, men var som ung udvandret til Canada og her meldt sig til landets hær og deltagelse på Europas slagmarker. Se linket her:


Den følelsesmæssige rejse var nu også fuldbyrdet i en fysisk rejse, som en ære for denne ukendte soldats død i denne meningsløse verdenskrig, som selv her næsten 100 år efter, stadig fylder meget i de efterladte familiers følelser og til stadighed er genstand for omfattende historisk forskning, minde-højtideligheder og bogudgivelser m.m.

I det nedenstående fotomateriale kan du læse om historien ved at klikke på hvert foto. 

For mig har det været fantastisk spændende at finde frem til alle de mange facts og autentiske historiske hændelser gennem årene ..... og nu også at have været der selv - set gravstedet og alle de andre historiske krigs skuepladser, mindesteder og kirkegårde med relation til Første Verdenskrig i Belgien og i Somme-området i Nordfrankrig - og selv se og føle historiens vingesus - en oplevelse for livet!  

I det nedenstående fotoalbum kan fotos, tekst og kort m.v., som ved klik ikke bliver store nok til at kunne læses ordentligt, udskrives eller gemmes på egen PC og evt. derefter forstøres til en læsbar udgave. Bemærk de fotos der viser en tekst. Det er autentiske efterretningsrapporter, operationsordrer og dagsreferater m.v. fra krigens gang på den omtalte slagmark ved Ypres, Zillebeke, Mount Sorrel og Hill 60 i de dage fra den 2. juni til den 13. juni 1916. Disse tekster er selvfølgelig på engelsk, men jeg har selv oversat en del, så forståelsen bliver bedre - håber jeg da. 

Det har været særdeles spændende at grave med i den historie, hvem han var, hvor han kom fra, hærenheden han tjente under, slagmarken og stedet han døde og hvorunder dette foregik.
Alt det har jeg kunne finde ud af - prøv at læse om dette - sådan var og er vel stadig krig!

Læs og se i nedenstående links og kik og læs især nedenfor i de mange fotos og kort , som underbygger historien.
Sådan noget, som jeg ønsker at opleve på en ferierejse/vandretur, er at det sætter tankerne igang og vækker min nysgerrighed til at vide hvad og hvorfor noget sker, finde ud af facts og mærke "suset" af viden om noget særligt, som ikke andre umiddelbart ved noget om.

Her link til en lille 2 minutters film fra området ved Ypres - smadret landskab, mudder og ufattelig trøstesløshed og afmagt - at dø her må have føltes forfærdeligt meningsløst!

Link til 2. Canadiske Divisions historie under 1. Verdenskrig.


Internet-forum med oplysninger om soldater fra 1. Verdenskrig og Ypresområdet.


Link til Ewen Nicholsons første optagelse i den 79. Canadiske Division, 11. Bataljon, som private (menig) - en 26-siders mandskabsfortegnelse - Senere overgik han til 7. Bataljon og dens maskingeværafdeling.


Links til web-side (Skydive) med Ewen Nicholson´s 7. Bataljons historie, herunder hele bataljonens tabsliste i Første Verdenskrig.

Historien blev udgivet i en canadisk publikation: The Listening Post. France: British Expeditionary Force, 1915 - 1938:


Krigshistorien "A short History of the 7th Battalion",  er skrevet af Major T.V. Scudamore i Vancouver, Canada i november 1930.Siden som nævner angrebet den 3. juni 1916.:


Link til web-side med et canadisk matrix-forskningsprojekt omhandlende de canadiske enheder, som deltog i Første Verdenskrig som en del af Det Canadiske Ekspeditionskorps (CEF).


Link til web-sider med krigsdagbøger (War Diaries of First World War), herunder sider med 7. bataljons krigsdagbog fra 2 og 3. juni 1916:Link til en detaljerig beskrivelse af soldater, officerer og regimentshistorie vedrørende maskingeværafdelinger o.a. 


Link til portaler med web-sider om Første Verdenskrig.

Links til information og 2 video´er med det berømte Britiske maskingevær: Lewis Light Mashine Gun:
Link til info om de specialdannede britiske maskingevær enheder, som primært anvendte Vickers maskingeværer, som stod på en trefod og var vanskeligere at transportere end Lewis maskingeværet, som kunne bæres i kamp af en enkelt soldat:


Link til portal med liste over slagmarker under Første Verdenskrig.


Link til CWGC - Commonwealth War Graves Commision + link til siden med Ewen Nicholsons kirkegård og gravplads i Belgien:Link til web-side med panorama-film af Clachan Sands Kirkegården, hvor familiegravstenen findes med mindeteksten omkring Ewen Nicholson.


Hill 60 - video med gennemgang af områdets krigshistorie.Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE