KZ-Lager Bergen-Belsen og Becklingen War Cemetery

KZ-Lejren Bergen-Belsen.
Becklingen War Cemetery.
Den Russiske Krigskirkegård.

Min tur til Europa´s historiske landområder med relation til Første og Anden Vedenskrig og mit ønske om at opleve disse områders natur og landskaber, startede i Tyskland med mit besøg på Becklingen War Cemetery, KZ-Lejren Bergen-Belsen og den russiske krigskirkegård nordvest for kz-lejren.  
Turen strakte sig fra den 24. maj til 17. juni 2013.

Turen skulle starte og slutte med besøg i KZ-Lejren Bergen-Belsen, syd for Hamburg nær den store tyske motorvej nr. 7 (E45). I den forbindelse ville jeg også besøge den britiske krigskirkegård Becklingen War Cemetery, med faldne fra Anden Verdenskrig, da denne kirkegård ligger tæt ved KZ-lejren Bergen-Belsen. Becklingen War Cemetery ligger til højre ved hovedvej 3 lige nord for Becklingen og sydøst for den store by Soltau. KZ-Lager Bergen-Belsen ligger kun få kilometer syd for Becklingen War Cemetery, ved vej nr. L298 lidt sydvest for byen Bergen.
               
Becklingen War Cemetery.

Mange af de faldne på Becklingen War Cemetery hidrører fra kampene under briternes fremrykning gennem det nordlige Tyskland i slutningen af 1944 og starten af 1945. Desuden er der begravet en del faldne flyvere fra R.A.F. Det var meget vemodigt at se de mange grave for soldater, der mistede deres liv så tæt på krigens afslutning i maj 1945.
               

Se og læs om dette besøg ved de viste billeder fra kirkegården og i nedenstående links, som også indeholder videoer m.m. af kirkegården og link til et af de britiske regimenter, som har faldne soldater begravet på kirkegården.  
Mine fotos fra Becklingen War Cemetery omhandler især de historiske oplysninger om flere faldne R.A.F. Flyvere, hvis gravsten jeg fotograferede under besøget. Der er også tilføjet nogle oplysninger om danske RAF flyveres historie og skæbne. Nedenfor i de opsatte links, kan du læse og se mere om Becklingen War Cemetery.

Web-side med oplysninger om den polske R.A.F. eskadrille nr. 305:

Web-sider med information om de polske R.A.F. eskadriller:


Web-side med liste over britiske R.A.F. eskadriller i Anden Verdenskrig, herunder den polske eskadrille nr. 305, hvor de 2 britiske faldne flyvere begravet i Becklingen War Cemetery, kom fra:

Link til web-side om RAF bombeflyet Handley Page Halifax m.fl.:

Web-side med en video af de polske Mosquito jagerbombemaskiner i luften:

Web-side med lister over faldne britiske officerer - Her Squadron Leader Philip Hugh Capel Hanbury:

Web-side med lister over faldne briter - her Jack Percy Hart:

Web-side med historien om R.A.F. Bombereskadrille nr. 218, hvorfra flyvere fra denne enhed ligger begravet på Becklingen War Cemetery:
KZ-Lager Bergen-Belsen.

At besøge KZ-Lager Bergen-Belsen er en meget stærk oplevelse! Af selve lejren er der meget lidt tilbage - kun det enorme areal, hvor lejren lå er stadig intakt og man forbavses over størrelsen på dette uhyggelige sted, som tyskerne lod opføre og drive lige til de sidste dage af krigen! Området har en del mindegravsten og monumenter - men frem for alt de utallige massegrave med de titusinder af lig, som briterne fandt da man nåede til lejren den 15. april 1945 og befriede den.  

Se de mange historiske billeder fra KZ-Bergen-Belsen - Hvordan nogen mennesker, organisationer, regeringer og lande kan fornægte at disse ultimative uhyrlige forbrydelser mod menneskeheden, blev begået af tyskerne fra 1933 til 1945 - er ufattelig - dokumentationen er overvældende og uomtvistelig!

Advarsel - billederne er ekstremt modbydelige at se og forstå...  

Efter befrielsen gik man i gang med at begrave de mange rådnende lig og registrere de overlevende - i ugerne og månederne efter befrielsen døde de "overlevende" i hundredvis hver dag på grund af de umenneskelige forhold under deres ophold i lejren - over 14.000 døde på den måde efter befrielsen. Massiv lægehjælp, medicin og mad kunne ikke forhindre mange befriede fanger i at dø trods deres befrielse - de var for svækkede af sult, men især en tyfus epidemi førte til de titusinder af dødsfald og at de overlevende ikke kunne frelses fra døden. Opgaven var ekstrem og situationen bestod i kaos de første dage og først efter den 24. april kom der mere styr på nogle ting, bl.a. begyndte man at få ryddet de enorme bjerge af rådnende lig i området. Desuden døde de befriede fanger i tusindtal, ofte op til 1700 om dagen! Opgaven med at hjælpe hermed var uhyggelig og uladsiggørligt - men man måtte jo prøve at klare det. Man fik indsat specielle enheder fra andre frontafsnit og ca. 200 frivillige sygeplejersker og sygehjælpere under uddannelse fra England, som stod næsten alene med opgaven, amerikanerne kunne ikke hjælpe ret meget.

KZ-Bergen-Belsen har et forskningscenter og museum tilknyttet og det er en bevægende og knugende oplevelse at besøge det - det kan man ikke ryste af sig igen og man kan ikke glemme det, når man har været der - jeg kan ikke! 

Læs også mange af de forskellige bøger om emnet, som er skrevet siden 1945 og se også hvad der kan findes på internettet. Jeg vil her fremhæve bogen (på engelsk): "After Daybreak" af Ben Shephard. Det er et rystende ofte dokumentarisk billede denne bog viser om opdagelsen af KZ-Lejren, befrielsen og hjælpen England prøvede at formidle i månederne efter. Se nedenfor i fotoområdet, hvor der tabslister m.m. fra ugerne efter befrielsen. De fleste og bedste, mest udførlige og dokumenterede læsninger fås primært i bøger og internetsider på det engelsk sprog.

Læs evt. også den meget roste og detaljerede bog: People in Auschwitz (på engelsk sprog), 
om KZ-Auschwitz og de lejre der hørte til i dette nazistiske menneskelige udryddelsessystem, skrevet og første gang udgivet i 1995, genoptrykt 2004, af en af lejrens fanger Hermann Langbein. Bogen giver et rystende billede af de tyske menneskehedsforbrydelser og her med kildehenvisninger i stort antal - bogen har relevans for KZ-Bergen-Belsen, da flere af de største tyske kz-krigsforbrydere kom til Bergen-Belsen i efteråret 1944 - f.eks. SS Dr. Fritz Klein, som du kan læse om nedenfor i fotoafsnittet, ved et foto med ham stående i en massegrav optaget i ugerne efter lejrens befrielse.

Cirka halvdelen af KZ-Bergen-Belsen lejrens fanger var på befrielsestidspunktet jødiske, da disse var ankommet efter uger og måneders døds-marcher og ugelange togtransporter om vinteren i åbne kreaturvogne uden vand og mad og i ekstrem svækket tilstand ofte uden tøj og sko, fra de lejre, i øst, som de blev fordrevet fra, da russerne kæmpede sig mod vest og befriede den ene grusomme dødslejr efter den anden på deres vej. 
I hundredtusindvis af fanger omkom under disse fordrivelser, De døde af sult, sygdomme, udmattelse og blev skud og brændt undervejs. 
KZ-Bergen Belsen rummede i marts over 60.000 fanger, men a
lene i marts 1945 døde der over 18.000 fanger pgs. vold, sult og sygdom.

Noget af det værste de britiske soldater så i den første uge efter befrielsen, var de enorme bjerge af rådnende døde mennesker, og endnu levende "skeletter", som kravlede nøgne rundt mellem lig og et ubeskriveligt søle af afføring og urin osv. Det berettes, at man så fanger drikke og skylle sig i rester af regnvand fra de 2 vandtanke i lejren - der havde ikke været vandforsyning til lejren i flere måneder. Da man kikkede i tankene lå der rådnende lig og i en af tankene flød der også et barnelig!!

Den hollandske unge jødiske pige Anne Frank (14 år) og hendes søster Margot omkom i KZ-Bergen-Belsen i starten af 1945 (seneste forskning indikerer at de begge døde så tidligt som i slutningen af december 1944 eller i januar/februar 1945 og ikke som hidtil antaget i midten af marts 1945. Anne Frank og hendes søster mindes flere steder i området og i forbindelse med kz-lejrens museum. Se de separate links til denne verdenskendte historie nedenfor.

Man skal besøge stedet for at fornemme den gru og afmagt man føler ved at vandre rundt i det enorme område. At sådan noget kunne ske relativt få kilometer fra den danske grænse og i en kulturnation som Tyskland 
havde været 
- det er ikke til at fatte. Man har svært ved at rumme omfanget af denne umenneskelige katastrofe, som tyskerne påførte verden på dette område og alle de andre områder, som blev en grusom følge af tyskernes vanvittige skændige opførsel før og under Anden Verdenskrig. Det var ikke kun de tyske nazister der var skyldige - alle tyskere deltog mere eller mindre vidende om det der skete og få gjorde noget for at stoppe det!

Samarbejdet om nazismen var en integreret del på alle planer i det tyske samfund fra 1933 og til 1945 og i store dele af befolkningen, herunder politi og retsvæsen efter krigen, var det nazistiske tankegods også til stede, omend man forsøgte at skjule det. Alt dette er dokumenteret i utallige bøger og kendsgerninger. 

Da retsopgøret med de tyskere, som havde deltaget i nazisystemet og dets umenneskelige forbrydelser, skulle foregå i den vesttyske stat efter krigen, blev udøvelsen af disse retsopgør ofte meget lemfældige og dommene små og ofte omstødt kort efter deres ikendelse og den dømte løsladt! Retsopgørene skete også først mere koordineret i 1960´erne og 1970´erne, måske nok udløst af israelernes pågribelse af topnazisten Adolf Eichmann i Sydamerika og retssagen og dødsdommen af ham i i Israel i 1962. De Allierede havde dog gennemført nogle retsprocesser i forbindelse med f.eks. KZ-Bergen-Belsen, Dachau, Büchenwald og mest kendt Nûrenberg processerne umiddelbart efter krigen, hvor de fik nogle af de største forbrydere straffet. Men i tusindvis af nazitidens mordere, forbrydere og medskyldige i alle samfundslag slap væk eller undgik retsforfølgelse. 

Efter i årevis at have læst så meget, som jeg har kunnet overkomme om dette mørke kapitel i menneskehedens historie, må jeg sige, at jeg er dybt frustreret, forstemt og dybt krænket over at De Allierede, tyskerne selv og europa´s befolkninger ikke ville stille større krav til retsforfølgelsen af de mange tyskere, som aktivt og vidende deltog i nazitidens uhyrligheder.

Tyskerne og Tyskland slap alt for billigt fra det vanvid som de forårsagede i hele verden  og specielt for jøderne - og de blev ved og ved med at kæmpe og myrde selv i dagene under kapitulationen i begyndelsen af maj 1945 (f.eks. i Prag helt til den 9. maj og andre steder indtil den 11. maj!). 

Den dag i dag har den fjerdedel af jøderne som overlevede nazitiden for manges vedkommende inklusive deres efterkommere, aldrig fået deres værdier tilbage, deres ejendomme og livet tilbage i en rimelig grad - nogle erstatninger har enkelte af de overlevende og deres familier fået gennem årene, sidst i slutningen af 1990´erne. 

Med den enorme baggrundsviden man har i dag kan jeg kun konstatere, at forbrydelse kan betale sig - man kan slippe forholdvis billigt, hvis de rette omstændigheder er til stede (f.eks. krigstræthed, alle landes ressourcer er udtømte, fokus på fremtid og ulyst og afmagt for at stille forbryderne til regnskab osv. osv.) - Det skete også i en så omfattende form, som den tyskerne og deres ligesindede begik i nazitiden, herunder også danskerenes og Danmarks deltagelse i samarbejdet med tyskerne her.

Min oplevelse af besøget i kz-lejren kan du læse om i teksten ved de enkelte billeder nedenfor, ligesom hele historien kan findes ved at åbne de mange links om KZ-Bergen-Belsen. Her fortælles historien meget bedre, end hvis jeg beskrev den selv - den ville fylde alt for meget og slet ikke opfylde kravene til en seriøs historieskrivning om emnet - det er der i titusindvis af andre der har klaret på bedste vis - det er jo en fordel at kunne læse engelsk og tysk - da det meste stof er på disse sprog.

Den Russiske Krigskirkegård.

I forbindelse med mit besøg i KZ-Bergen-Belsen, besøgte jeg også den russiske krigskirkegård, som ligger i umiddelbar nærhed af lejren, via en grusvej gennem skoven. Mange russere var fanger i kz-lejren og døde i stort antal, herunder også via massehenrettelser og pga. ofte dårligere levevilkår end lejrens øvrige fanger havde.

Links til en mængde web-sider med bl.a. videoer og meget andet om KZ-Bergen Belsen:
Link til web-side om den britiske hærenhed, som kom til KZ-Bergen-Belsen og befriede lejren den 15. april 1945:


Link til web-side med fotopanorama på 360gr. fra den Russiske Krigskirkegård ved KZ-Bergen-Belsen:


Link til side med alt om retssagerne mod de tyske mordere fra KZ-Bergen-Belsen - her SS Dr. Fritz Klein:


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE